Adatvédelem

A weboldalt a TUI Magyarország Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17., tel.: 1/463-0800, e-mail: tui@tui.hu, cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-671 640, adószáma: 12324536-2-42, nyilvántartásba vételi száma: R01623/1998/1999) üzemelteti.
A webhely szolgáltatója a TravelData s.r.o. (Záhorácka 2, 811 04 Bratislava, Slovakia, e-mail: international@traveldata.sk).

A TUI Magyarország Kft. kijelenti, hogy teljes mértékben figyelembe veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit.
 

Az Ön személyes adatai, (név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, stb.) csak azután kerülnek rögzítésre, miután Ön megadta ezek valamelyikét szolgáltatás foglalása és/vagy regisztráció közben.
 

A TUI Magyarország Kft. kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatások nyújtása, valamint információ szolgáltatás céljából használja fel (pl. hírlevelek, reklámanyagok küldése), valamint az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül 3. személynek nem adja át, kivéve, ha az a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. bankkártyás fizetés esetén adatok hitelesítése). Az adatok megismerésére jogosultak, mint lehetséges adatkezelők, azaz a TUI Magyarország Kft. adott tevékenységet végző munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak cégünk felé.
 

Weboldalunk cookie-kat alkalmaz.
A cookie egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén. Weboldalunk cookie-t küld az oda ellátogató, ott vásárló, személyre szabott információt igénylő felhasználók gépére. A webhelyen használt cookie-k nem rögzítenek személyes adatokat, de a cookie-k alapján számítógépét azonosítani tudjuk.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.
 

Hírleveleinkben folyamatosan szeretnénk tájékoztatni Önt aktuális ajánlatainkról, amihez az Ön személyes adatait is felhasználjuk. Amennyiben nem élne ezzel a lehetőséggel, a szolgáltatást lemondhatja.
 

Az adatkezelés időtartama: a TUI Magyarország Kft. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Ön adatait.
 

Önnek jogában áll az Önről tárolt adatokat megismerni és megkapni, kérelem benyújtásával, ingyenesen. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Ön követelésére kijavítjuk. Kérése esetén a tárolt adatokat töröljük.
 

Az Érintett jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken.
 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő (TUI Magyarország Kft.) ellen bírósághoz fordulhat.
 

A TUI Magyarország Kft. adatkezelési nyilvántartási számai:
NAIH-60509/2012.
NAIH-60510/2012.
 

Developed by TravelData